ស្ទើក្អួតឈាម បន្ទាប់ពីបានឃើញ អ្វីដែលលាក់បាំងនៅពីក្រោយរូបភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងនេះ

David

យើងដឹងថាវាជាការប្រសើរក្នុងការមិនទុកចិត្តលើអ៊ីនធឺណិត។ មនុស្សគ្រប់គ្នាព្យាយាមបង្ហាញពីពេលវេលាល្អបំផុតនៃជីវិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលលាក់បាំងនៅពីក្រោយរូបភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងនោះដែលយើងបានបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គម។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.