ទស្សនាទិដ្ឋាភាពវីឌីអូទាំងស្រុង ពីព្យុះសង្ឃរា Michael គួរឱ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ និងបង្ហាញពីមហន្ដរាយគ្រោះធម្មជាតិដ៏សាហាវបំផុត (មានវីឌីអូ)

Brocam-News

យន្តហោះដ្រូន ដែលបានផ្តិតយករូបភាពវីឌីអូ ឃើញហើយហាក់ដូចជាគួរឱ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ បង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃព្យុះសង្ឃរា Michael បូករួមទាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Tyndall ក៏ត្រូវបានវាយប្រហារដោយព្យុះផងដែរ ខណៈពេលនេះដែលម្នាក់ ក្នុងចំនោមមនុស្ស 7 ចំនួន 1.3 លាននាក់ ត្រូវបានគេភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់រងគ្រោះមហន្តរាយនេះ។

សូមទស្សនាវីឌីអូដូចខាងក្រោម៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.