ទៀតហើយ...អាងមានកាំភ្លើង ដកភ្ជង់គំរាមគេឯងយ៉ាងសាហាវ...មិនដឹងគាត់ជាមន្ត្រីកងកម្លាំង ឬជនសុីវិល (មានវីឌីអូ)

BroCam-News

*ទៀតហើយ...!អាងមានកាំភ្លើង ដកភ្ជង់គំរាមគេឯងយ៉ាងសាហាវ...! មិនដឹងគាត់ជាមន្ត្រីកងកម្លាំង ឬជនសុីវិល...??? #បុុរសម្នាក់បានដកកាំភ្លើងគំរាមតៃកុងឡាន និងអ្នករួមដំណើរជាច្រើននាក់នៅខាងក្រោយរថយន្ត យ៉ាងចាស់ដៃ នៅចំណុចផ្លូវចូលទឹលឈូរ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

+ពលរដ្ឋដែលត្រូវបុរសយកកាំភ្លើងគំរាមនោះបានសំណូមពរទៅលោកស្នងការខេត្តកំពត មេត្តាជួយវែកជនជននេះផង។ លេខទូរសព្ឌជនរងគ្រោះ 015 266 037

No comments

Powered by Blogger.