ម៉ៃ សុគន្ធ ចេញប្រតិកម្ម ដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាទាក់ទិន រូបភាពល្បីរបស់ G-David និង ទេពបូព្រឹកដោយរៀបរាប់ថា ....

BroCam-News

បើនិយាយពីតារាចម្រៀង ម៉ៃ សុគន្ធ វិញមិនថាក្មេង ឬចាស់ទេសុទ្ធតែបានស្គាល់ពីនាមលោកថា ជាតារាកំពូលទើស ។

ដោយឡែក ថ្ងៃនេះតារាចម្រៀង ម៉ៃ សុគន្ធ ដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាទាក់ទិន រូបភាពល្បីរបស់ G-David និង ទេពបូព្រឹកដោយរៀបរាប់ថា៖

ច្រណែនគេទេដឹង 😜😏😏😏 ចូលចិត្តណាស់អាវប្បធម៌ជាន់គេពន្លិចនិងកេងចំនេញ ខុសទេបើគាត់ភិចនិចជាជីវិតឯកជន ហើយនៅតំបន់អាងទឹកទៀត ចង់អោយគាត់ស្លៀកសារុងចងពុំមែន លើសហើយលោកអ្នកភ្លាវ😎😏😏😏

No comments

Powered by Blogger.