ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឺទ្ធ យល់ពីសុខទុក្ខអ្នកកាយលូ វាពិតការងារប្រើភាពអំណត់ខ្លាំងណាស់

BroCam-News

មានសារមួយចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំ ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឺទ្ធ បានបង្ហោះក្នុងគណនីរបស់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ជាមួយរូបភាពនិងសារដ៏មានន័យរៀបរាប់ថា៖

ថ្ងៃ ៤ កញ្ញា ២០១៨ ប្រគល់គ្រឿងសំលៀកបំពាក់ការពារដល់ក្រុមកាយលូនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាម

ជាការពិតណាស់ សុខទុក្ខអ្នកកាយលូ វាពិតការងារប្រើភាពអំណត់ខ្លាំងណាស់ ទោះបើមានភ្លៀងឬក្តៅ ក្លិនស្អុយមិនល្អសម្រាប់សុខភាព ក៏ពួកគាត់បំពេញទាំងពេញចិត្ត សារមួយនេះចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំ ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឺទ្ធ បញ្ជាក់ពីការដឹងសុខទុក្ខការងារដែលពួកគាត់កំពុងនឹងបន្តធ្វើសម្រាប់ការរស់នៅរួមក្នុងសហគមនិងខេត្តទាំងមួល។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.