លើសហើយ! ខ្ទើយម្នាក់ ចង់ល្បីឈ្មោះ បែរជាដៀលខ្មែរថា ចម្លងរចនាបទ ល្ខោនខោលពីសៀម (មានវីដេអូ)

Brocam-News

ស្របពេលដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបកំពុងតែចេញមុខដណ្ដើមល្ខោនខោលពីសៀម មានអាកខនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Heng Yin បានចេញមុខមកតិសដៀលខ្មែគ្នាឯង ធ្វើអោយជនជាតិសៀមបានចិត្ត ដែលខ្លួនគាត់បានចេញវីដេអូ នឹងផុស Status កាលពីមុនម្ដងដែលមានគេជេរនឹងរិះគន់រាប់មិនអស់ តែឥឡូវគាត់បានចេញមុខមកផុសម្ដងទៀតធ្វើអោយមានការខឹងសម្បារពីកូនខ្មែរគ្រប់រូប ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូរនឹងរូបភាពដែលគាត់បានផុសនឹងស៊ែរ សូមបងប្អូនមានមាតិ ដែលខ្លួនចង់និយាយចំពោះ បុរសដែលជាខ្ទើយបាតសង្គមម្នាក់នេះផង!!!

សូមទស្សនាវីីឌីអូដូចខាងក្រោម៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.