១៨ សន្លឹករូបភាពគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនៅទីសាធារណៈ ឃើញហើយហួសចិត្តគ្រប់គ្នា

David

នៅ​ក្នុង​ឆាក​ជីវិត​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ តែង​តែ​ជួប​ប្រទះ​រឿង​រ៉ាវ​ខុស​ៗ​គ្នា​មិន​ថា​ល្អ ឬ​អាក្រក់​នោះ​ទេ។ មាន​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​គួរ​ឲ្យ​អាម៉ាស់​មួយ​ចំនួន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន​នៅ​ទី​សាធារណ។ ដោយឡែក មាន​មនុស្ស​ខ្លះ​ទៀត​បែរ​ជា​មាន​ចេតនា​ធ្វើ​រឿង​ចម្លែក​ៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អាម៉ាស់​បំផុត ដោយ​មិន​ខ្វល់​ពី​ភ្នែក​អ្នក​នៅ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​ទាល់​តែ​សោះ។

ដូច្នេះ​ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជារូបភាពគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតនៅទីសាធារណ​១៨ សន្លឹក ឃើញហើយហួសចិត្តគ្រប់គ្នា ៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.