ជួយស៊ែរ ! ដើម្បីបងប្អូន និង សប្បុរជននានាបានឃើញ អាណិតបងប្រុសពិកាដៃទាំងសងខាងនេះផង ជីវភាពក្រីក្រមានឪពុកចាស់ជរាមានបន្ទុកមិនអាចទៅណាបាន (មានវីឌីអូ)

BroCam-News

មានការអំពាវនាវ រកជំនួយក្នុងបណ្តាញសង្គមជាមួយបងប្រុសពីការដៃទាំងពិរ ឃើញក្នុងវីឌីអូមួយដែលស៊ែរតគ្នា ដោយបានរៀបរាប់ថា៖

សូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមចូលរួមធ្វើមនុស្សធម៌ជាមួយខ្ញុំកូរណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយដល់ប្អូនប្រុសវន់ វណ្ណា អាយុ២៤ឆ្នាំសព្វថ្ងៃប្អូនរស់នៅជាមួយលោកតារបស់ប្អូនដែរជាមនុស្សចាស់ជរានិងមានជំងឺឈឺជាប្រចាំថែមទៀតផង។ ទំនាក់ទំនងលេខរបស់ប្អូនផ្ទាល់:០៩៦ ៩៣០ ៣៨ ៣៩

សូមទស្សនាេះវីឌីអូដូចខាងក្រោម៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.