រូបភាព ២០សន្លឹក សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថា ស្ត្រីរស់នៅបានយូរជាងបុរស

David

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្របានធ្វើសិក្សាពីទិន្នន័យប្រជាសាស្ដ្រ នៃសោកនាដកម្មជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយបានសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីរស់នៅបានយូរជាងបុរស ។

មានមូលហេតុជាច្រើនចម្លែកជាច្រើន ដែលក្រុមបណ្តាលអ្នកសិក្សានៅតែមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយ។ ទ្រឹស្តីមួយដែលពន្យល់អំពីបាតុភូតនេះនិយាយថាវាដោយសារតែបុរសមានទ្វេដងច្រើនជាងស្ត្រីដែលទទួលយកហានិភ័យ ហើយរូបភាពអត្ថបទនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏ល្អបំផុត។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.