កូននេនតូច ធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកមហាជនស្រក់ ពេលឃើញរូបភាពសោកសៅ ក្រោយឪពុកស្លាប់

Brocam-News

ដោយក្តីនឹករលឹក គួបផ្សំនឹងកុមារភាពរបស់កូននេនកំសត់ ដែលលោកឪពុកទើបតែចាកចេញឆ្ងាយ (មរណៈភាព) ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ កូននេនតូច គេងអោបធាតុឪពុក ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការអាណិត និងយល់ចិត្តរបស់កូននេន ក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ តែងតែមានការនឹករលឹកដល់ឪពុកជាខ្លាំង។

កូននេនវីដ មិន​អស់អាល័យ​​ ទៅ​ណា​មកណា​តែង​តែ​កាន់ធាតុ​ឪពុក​ជានិច្ច សូម្បី​ពេល​​សឹង ទៅលេងផ្ទះមួយថ្ងៃ .. ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក សុវណ្ណ ឆ័យ បានរៀបរាប់ការអាណិតអាសូរ កូននេនតូចយ៉ាងខ្លាំង ដោយព្រះគុណម្ចាស់បានលើកឡើងថា​ “អាត្មានិមន្តចេញពីីបន្ទប់មក ឃើញណេនតូច(វីត wit) សិឹងលក់យ៉ាងនេះ

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក សុវណ្ណ ឆ័យ បានរៀបរាប់ការអាណិតអាសូរ កូននេនតូចយ៉ាងខ្លាំង ដោយព្រះគុណម្ចាស់បានលើកឡើងថា​ “អាត្មានិមន្តចេញពីីបន្ទប់មក ឃើញណេនតូច(វីត wit) សិឹងលក់យ៉ាងនេះ ឲ្យតែថ្ងៃល្ងាចឡើង យំនឹកឪពុករហូត បើសឹនជាអ្នកឈនៅទីនេះ តើអ្នកអាចហូរទឹភ្នែកដែរទេ?”។

No comments

Powered by Blogger.