អាសូរណាស់! លោក ប្រាក់ សុបញ្ញា អ្នកចម្រៀងពិការ ត្អូញលំបាកពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះថា...​​ មានវីដេអូ)

BroCam-News

អ្នកចម្រៀង Original ប្រាក់ សុបញ្ញា ដែលរស់រងភាពពិការតាំងពីនៅតូចនោះ បានរំលេចក្តីលំបាកលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវធ្វើដំណើរចូលផ្ទះរបស់លោក ដែលលោកនិយាយហាក់ដូចបញ្ឈឺអាជ្ញាធរថា «ជិតក្លាយជាស្ទឹងហើយ»។

ខណៈដៃទាំងទ្វេប្រឹងបង្វិលកង់រទេះដែលខ្លួនប្រាណទ្រាលពីលើលោក ប្រាក់ សុបញ្ញា បានលើកឡើងថា៖

«ផ្លូវចូលផ្ទះខ្ញុំនៅរដូវវស្សា គេចាក់ដីកៀនៗខ្ពស់អស់ ចំណែកតាមផ្លូវតិចទៀតកើតស្ទឹងអស់ហើយ ខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃ ច្រេះកង់រទេះអស់ហើយ»។
សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.