មកមើលរូបថត ពីអ្នកជំនាញឌីហ្សាញ ស្ទើរភ្លើងទាំងអស់នេះ ឃើញហើយសើចចុកពោះ

David

ក្នុងនាមជាអ្នកឌីហ្សាញ គឺជាការងារមួយដែលមិនងាយស្រួលនោះទេ វាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រូវមានភាពល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ រចនាបទនិមួយៗរបសពួកគេ ។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើ អ្នកឌីហ្សាញទាំងនះមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ ចេះស្ទើរ មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារ ពេលនោះ​កំហុស​ឆ្គង​ផ្សេង​ៗ ប្រាកដ​ជា​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​ក្លាយ​ជា​រូបថត​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច។

មិនឲ្យខាតពេលយូរ ពេលនេះយើងសូមនាំប្រិយមិត្តមកទស្សនា នូវបណ្តាលរូបភាពពីអ្នកជំនាញឌីហ្សាញស្ទើរភ្លើងទាំងអស់នេះ ឃើញហើយសើចចុកពោះ

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.