២០ សន្លឹក ឃើញហើយសើចចុកពោះ ពីរូបភាពចម្លែកៗ ដែលកម្រជួបប្រទះ

David

ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ១វីនាទីតែប៉ុណ្ណោះ រូបភាពច្រើន ត្រូវបានថត ដោយមានភាពពិសេសជាទីបំផុត ។ ក្រុមបណ្តាលអ្នកថតរូបអាជីព មានឱកាសដ៏ពិសេសបំផុតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ ឬកាមេរ៉ារបស់ពួកគេ ដែលអាចផិ្តតយករូបភាពចម្លែកៗជាច្រើនឲ្យពួកយើងបានទស្សនា។

ជាការពិតមានអ្នកថតរូបមួយចំនួនដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើត ដែលអាចចាប់យករូបថតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ អ្នកថតរូបដែលពោរពេញដោយទេពកោសល្យទាំងនេះអាចនឹងចាប់យករូបរបស់អ្នក ក៏ថាបាន។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.