នារីៗសាលា ប៊ែលធី កំពុងទទួលបានការចាប់អាម្មរណ៏ថា ស្រស់ស្អាតជាងតារាទៅទៀត ពិតឬមិនពិត?

Brocam-News

យុវតីស្រស់ស្អាតជាច្រើននៅសាលា ប៊ែលធី ដែលគ្រប់ស្ទើរមិនជឿថាពួកគេ មានសម្រាស់ស្រស់ស្អាតជាងតារាទៅទៀត។

សង្ឃឹមពួកប្អូនទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រលងជាប់ថ្នាក់ទី១២ ជាស្ថាពរទៅចុះ ហើយសង្ឃឹមថាអនាគតប្អូននឹងជួយកសាងមាតុភូមិរបស់យើងអោយមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតអោយដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៌ដូចប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួន។

សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពសិស្សស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខាងក្រោមនេះ៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.