នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ឃើញឡានកញ្ចក់ខ្មៅឆ្លុះមើលរាងខ្លួនឯង អត់ដឹងថាម្ចាស់ឡាននៅក្នុងកំពុងមើលខ្លួន ចុងក្រោយ ...(មានវីឌីអូ)

BroCam-News

នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ឃើញឡានកញ្ចក់ខ្មៅឆ្លុះមើលរាងខ្លួនឯង អត់ដឹងថាម្ចាស់ឡាននៅក្នុងកំពុងមើលខ្លួន ចុងក្រោយទើបដឹថា ម្ចាស់រថយន្តនៅក្នុងឡាន។ ដោយសារអៀនខ្មាស់ខ្លាំងពេក នារីម្នាក់នោះក៏រត់បាត់ទៅ។

សូមទស្សនាវីឌីអូដូចខាងក្រោម៖

ចុចលើវីឌីអូម្តងហើយរង់ចាំ ហើយចុចអក្សរវៀតណាមខាងស្តាំដៃវីឌីអូនឹងដំណើរការ
សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.