ក្តៅៗ! បទថ្មី ផឹកកាហ្វេ ដោយលោក នី រតនា កប់លូ

CHEN.FONG

មកដល់ហើយ បទថ្មីរបស់លោក នី រតនា នរណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេ? បើចូលចិត្តត្រូវហើយអ៊ីចឹង លោកនីរតនាក៏ចូលចិត្តដែរ! តោះជុំគ្នាញ៉ាំកាហ្វេ 🎬 OFFICIAL MV: ផឹកកាហ្វេ

សូមទស្សនាវីឌីអូទាំងអស់គ្នា៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.