ងាកមកមើល! នារីភេទទី៣ នៅប្រទេសថៃក៏តម្រូវឲ្យចាប់ឆ្នោតធ្វើទាហានដែរ ដោយសារតែ ...

ចិន.ហ្វុង

តាមច្បាប់កាព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសថៃ រៀងរាល់ឆ្នាំជិតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី យុវជនអាយុចាប់២១ ឆ្នាំឡើងទៅ គឺត្រូវមកចូលរួមចាប់ឆ្នោត ដើម្បចូលហាត់រៀនទាហាន។ ហើយងាកមកមើលក្មេងប្រុសដែលបានកែរខ្លួនប្រាណទៅជាស្រី្តហើយក៏ដោយក៏ត្រូវមកចាប់ឆ្នោតធ្វើទាហានដែរ ប៉ុន្តែបើយោងតាមច្បាប់នេះនៅប្រទេសសម្រាប់អត្តសញ្ញាណបត្រ័របស់ពួកគេដាក់ភេទដើមទាំងអស់គឺ ភេទប្រុស ប៉ុន្តែច្បាប់ថៃលើកលែងសម្រាប់ក្មេងប្រុសៗកែភេទទាំងនេះក្នុងការហាត់ជាទាហាន​ តែត្រូវមកចាប់ឆ្នោតដែរ។

ដើម្បីជ្រាប់ច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.