ផ្ទុះការខឹងសំបា!​​​​​ ជាមួយគណីហ្វេសប៊ុកជនជាតិថៃដៀលខ្មែរកប់ៗ អ្នកនាងចន ចន្ទ័លក្ខណា ចេញមុខប្រតិកម្មចំៗទៅវិញ

CHEN.FONG

ផ្ទុះការខឹងសំបា!​​​​​ ជាមួយគណីហ្វេសប៊ុកជនជាតិថៃដៀលខ្មែរកប់ៗ អ្នកនាងចន ចន្ទ័លក្ខណា ចេញមុខប្រតិកម្មចំៗទៅវិញ

បើតាមគណីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនាងចន ចន្ទ័លក្ខណា ប្រតិកម្មថា៖

ខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរថា ប្រទេសអ្នកឯងជាប្រទេសដែលចេះតែលួចវប្បធម៏ អរិយធម៏គេ គ្មានអ្វីជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដ មានតែមួយដែលសំគាល់ថាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសអ្នកឯង គឺវប្បធម៏ ទេសចរណ៍សិច ឬ សិចអនាធិបតេយ្យ 😡

I would also like to say that your country is a country that stole culture, culture, and identity. There is no real identity, which identifies itself as the identity of your country, culture, tourism, pornography, or anarchic sex !!!

Your country is sexual tourists

សុំទោសខ្ញុំយករូបពីការផុសតគ្នាតាមរយះព័តមានចែកចាយពីបញ្តាញសង្គម Facebook រឿងនេះពិតមិនពិតខ្ញុំមិនដឹង ដឹងត្រឹមតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនិងអ្នកណានិយាយមើលងាយប្រទេសខ្មែរ

I apologize for taking photos of Facebook via Facebook. This story is not true, I do not know, I'm just unhappy, and anyone who speaks abusively to Cambodia

រូបភាពខាងក្រោមជាការសន្ទនារវាងខ្មែរនិងថៃ ដែលថៃបានមើលងាយនិងដៀលពូជខ្មែរ

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.