ពិធីភ្ជាប់ពាក្យ ឧទេសនាម កូនប្រុសថា «អនុបណ្ឌិត» កំពុងផ្ទុះការជជែកគ្នាពីមហាជនពេញហ្វេស ប៊ុក

ចិន.ហ្វុង

មានករណីមួយដែលអ្នកក្នងបណ្តាញសង្គមប្រទះឃើញ ពីធីភ្ជាប់ពាក្្យរមួយ ហើយមានការរិះគន់មួយចំនួនទៅការដាក់ឈ្មោះកូនប្រុស

ក្នុងពិធីនោះមានដាក់ឈ្មោះរបស់កូនប្រុសថា អនុបណ្ឌិត ... មិនមែនធម្មតាដូចគេដូចឯង លំលំយកតែលុយទេ 😎😎

ដោយក្នុងនោះលោកWilliam Guang បានCation ថា៖ នេះជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ អនុបណ្ឌិត ...មិនមែនធម្មតាដូចគេដូចឯង លំលំយកតែលុយទេ 😎😎 អនុបណ្ឌិតដឹងអនុបណ្ឌិត មិនមែនរាស្ត្រសាមញ្ញកំប៉េកកំប៉ុកទេ បេីមិនជឿគេព្រីនសញ្ញាប័ត្រ ព្យួរពេញរោងការអាលូវនឹង

អនុបណ្ឌិតដឹងអនុបណ្ឌិត មិនមែនរាស្ត្រសាមញ្ញកំប៉េកកំប៉ុកទេ បេីមិនជឿគេព្រីនសញ្ញាប័ត្រ ព្យួរពេញរោងការអាលូវនឹង

តើប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងណាដែរ ចំពោះរឿងនេះ

នេះជារូបនៃពិធី៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.