មកមើលកម្រងរូបភាពនៃ​ដំណើរ​កម្សាន្តទៅ​កន្លែង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ ឃើញហើយ ស្រៀវពោះជំនួស

David

បច្ចុកវិឡាកាន់តែជឿនលឿន មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​តែងតែចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កន្លែង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផ្សេង​ៗ ដើម្បី​ចាប់យក​រូប​ភាពផេ្សងៗ។ ។

កម្រងរូបភាពខាងក្រោមនេះ ជឿជាក់ថា អាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រៀវសាច់ ភ័យបុកពោះ :

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.