អស់ពាក្យនឹងថ្លែង! ចោរសម័យទំនើប២០១៨ បង្ហោះរបស់ដែលឆក់បានអួតគេតាម Facebook លទ្ធផលចុងក្រោយគឺ ...

David

មានករណីមួយដែលគួរហួសចិត្ត មានយុវជនមួយក្រុមដែលជាមុខសញ្ញាឆក់យ៉ាងសកម្មត្រូវបានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌ កំរិតស្រាលបង្ក្រាបបាន ក្រោយពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពបានសម្រេចរួចបង្ហោះអួតគេពេញ Facebookពីរបស់របរដែលឆក់បាន។ តាមរយៈការបង្ហោះជាទឹកតាងរបស់ជនសង្ស័យនៅលើ Facebook បានអោយដឹងថា ពួកគេពិតជាជំនាញក្នុងចេញប្រតិបត្តិការណ៍ យ៉ាងខ្លាំងដោយពេលខ្លះ មួយយប់អាចឆក់ទូរសព័្ទដៃជនរងគ្រោះបានដល់ទៅ២គ្រឿង។

បើតាមប្រភពច្បាស់ការណ៏តាមរយៈគណីរបស់មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានបង្ហោះនិងរៀបរាប់នៅលើ Facebook របស់គាត់ជាមួយនឹងរូបថតជនសង្ស័យថា៖ “ឆក់សកម្មហើយ បង្ហោះបង្អួតក្នុង Facebook មានអីត្រូវ ការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌ កំរិតស្រាលបង្ក្រាបបាន”៕

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.