ចិនពិតជាកំពូលអ្នកចម្លងមែន! ចម្លងធ្វើប៉ម Eiffel Tower មធ្យម ងុំត្រង់ថា ចិន​ក៏​បាន​ចម្លង​ទេសភាព និង​អគារ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ពី​ទីក្រុង​ប៉ារីស

David

អ្នកណាក៏ស្គាល់ថា ​ប៉ម Eiffel Tower នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង គឺ​ជា​កន្លែង​សម្គាល់​ដ៏​ល្បីល្បាញ​បំផុត​មួយ​របស់​ពិភពលោក ប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែចិន​ក៏​បាន​បង្កើត​ជា​ប៉ម Eiffel Tower (ចម្លង) ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ផង​ដែរ។

ការចម្លងធ្វើប៉ម Eiffel Tower មធ្យម ងុំត្រង់ថា ចិន​ក៏​បាន​ចម្លង​ទេសភាព និង​អគារ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ពី​ទីក្រុង​ប៉ារីស ដើម្បី​ឲ្យ​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​ដូច​បេះបិទ​តែម្ដង។ ប៉ម Eiffel Tower របស់​ប្រទេស​ចិន ស្ថិត​នៅ​ជាយក្រុង នៃ​ទីក្រុង Tianducheng ហើយ​ប្រិយមិត្ត​ប្រាកដ​ជា​ភ្ញាក់ផ្អើល​មិន​ខាន នៅ​ពេល​បាន​ឃើញ​ការ​ចម្លង​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ចិន។

តោះ! មកទស្សនាទិដ្ឋភាព​ប៉ម Eiffel Tower រួម​ទាំង​ទេសភាព និង​អគារ​នៅ​ជុំវិញ​នោះ​របស់​ប្រទេស​ចិន និង​ បារាំង៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.