ប៉េងប៉ោងថា៖ គ្មានសង្ឃឹមទៀតទេ ជម្ងឺឪពុកកាន់តែពិបាកទៅៗហើយ មានតែ ...

CHEN.FONG

ក្រោយពីលោកតា វីតាមីនសេ បានទទួលនៅជំនួយជាច្រើនពីសប្បុរសជន និងទទួលបានការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយ តែនៅពេលនេះសា្ថនភាពជម្ងឺរបស់លោកតាគឺកាន់តែពិបាកទៅហើយ ពេលនេះប៉េងប៉ោងសម្រាចយកលោកតា វីតាមីនសេ ត្រលប់មកផ្ទះហើយត្រៀមចិត្តតែប៉ុណ្នោះ។

សុំស៊ែរបន្ទាន់ជូនមហាជនអោយបានដឹងថាលោកតាវីតាមីនសេ ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅផ្ទះហើយ😭😭😭😭ចប់ហើយបងប្អូន
សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.