សូមប្រយត្ន័! គ្រឹះស្ថានឥណទានទាំង១១នេះ ធនាគារជាតិប្រកាសបិទហើយ សូមកុំយល់ច្រឡំ ...

CHEN.FONG

តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣ មករា ២០១៨ ឲ្យ​ដឹង​ថា គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ ឬ​ប្រតិបត្តិករ​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន ១១ ត្រូវ​បាន​សម្រេច​ដក​វិញ្ញាបនបត្រ​ហើយ ដោយសារ​គ្រឹះស្ថាន​ទាំង​នេះ អនុវត្ត​មិន​ស្រប​តាម​ច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ជា​ធរមាន។ គ្រឹះស្ថាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​វិញ្ញាបនបត្រ មាន​ដូចជា៖

១. សមាគម​ជាតិ​ទ្រទ្រង់​កសិផល

២. វិទ្យាស្ថាន សន្តិភាព និង​អភិវឌ្ឍន៍

៣. អង្គការ លូថេរ៉េន បម្រើ​ពិភពលោក (អង្គការ​ជីវិត​ថ្លៃ​ថ្នូរ)

៤. អង្គការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខ្មែរ

៥. ស៊ី ខេ អឹម អេហ្វ ជី

៦. អង្គការ​សប្បុរស

៧. អង្គការ​ទ្រទ្រង់​សមាគមបង្កើន​ការ​អភិវឌ្ឍ

៨. អង្គការ​ជោគជ័យ

៩. អង្គការ​ឥណទាន​កម្ពុជា (អាយ ខេ ហ្វាយនែន)

១០. អង្គការ ច័ន្ទ សុខសាន្ត

១១. សមាគម​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម និង​ទេសចរណ៍

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិ៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.