ជឿទេ? អ្នកអាចនឹងស្រក់ទឹកភ្នែក ដោយមិនដឹងខ្លួន ប្រសិនបើបានមើលរូបភាពដ៏សែនរំជួលចិត្ត ទាំងនេះ

David

មិនមែនអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេ ។ ពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងភ្លេចថា ពិភពលោកនេះស្អាតយ៉ាងណា។ វាមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃគឺមិនសំខាន់ទេ។ ពេលខ្លះយើងត្រូវការការសម្រាកតិចតួច។

ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញនូវកម្ររូបភាពអស់ទាំងនេះ ប្រាកដជាបញ្ចេញស្នាមញញឹមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួន។ ឬក៏អាចបង្ហូរទឹកភ្នែកក៏ថាបាន ។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងសង្ឃឹមថាវានឹងជម្រុញឱ្យអ្នកឃើញល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងពិភពលោកហើយធ្វើល្អថែមទៀត។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.