អ្នកណាមិនខ្នាញ់! បើវាឆ្លាត និង គួរឲ្យស្រលាញ់ចឹង

David

ក្នុងនាមជាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនៅប្រទេសវៀតណាម តែងតែមានការប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូរដែលមានជំនួញដូចគ្នា ។ ជាគំនិតមួយដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ខ្លួន អ្នកលក់ដូរ នៅតាមដងផ្លូវម្នាក់នេះ បាននឹកឃើញនូវវិធីដ៏ពិសេសចម្លែកមួយនេះ ។

វត្ថុមួយដែលគាត់យកមកដើម្បីឲ្យការលក់ដូររបស់ខ្លូនទាក់ទាញភ្លៀវជាងគេនោះគឺ ជាសត្វឆ្មាអាយុ 3 ឆ្នាំមួយក្បាល ។ សត្វឆ្មាគួរឲ្យស្រលាញ់មួយក្បាលនេះ មានឈ្មោះថា Le Quoc Phong ។

ជាឆ្មាសំបុរស ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកមួយនៃប្រទេសវៀមណាម ។ ម្ចាស់របស់វាបានតុបតែងខ្លួនវាឲ្យដូចទៅនឹង អ្នកលក់ដូរពិតៗ អង្កុយផ្ទាស់ ឃើញហើយគួរឲ្យខ្នាញ់។

ម្ចាស់របស់វាបាននិយាយថា "ឆ្មាតូចរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តថតរូប។ រូបភាពរបស់សត្វឆ្មាមួយក្បាលនេះ មិនត្រឹមតែល្បីល្បាញតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនដែរ។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.