អ្នកជំនាញថតរូបម្នាក់ យករូបភាព២សនឹ្លកមកបញ្ចូលគ្នា មើលហើយសើចចុកពោះ

David

អ្នកថតរូបជនជាតិអាមេរិចលោក Stephen McMennamy បង្កើតរូបភាពដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍។ គាត់ថតរូបភាពចំនួន ០២ សន្លឹកដែលមិនមានអ្វីដូចគ្នានោះទេ ដូចជារូបថតនៃកាសនិងនំដូណាត់ ហើយបញ្ចូលវាទៅជារូបភាពមួយដែលមើលទៅគួរអោយពេញចិត្ត។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.