រូបតួអង្គតំណាងអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨នេះ ឃើញហើយអ្នកណាមិនស្រលាញ់

David

បើ​យោងតាាម​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ផ្លូវ​ការ​របស់ ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ទើបតែធ្វើបញ្ចេញនូវរូប តួអង្គតំណាងអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាសត្វ​សុនខដ៏ស្រស់ស្អាត។

គួរឲ្យដឹងផងដែរថា ​តួអង្គ​តំណាង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​នេះ មាន​ដល់​ទៅ​ពីរ​ឯណោះ គឺ​បង​សំណាង(តំណាង​តួអង្គ​ប្រុស) និង​អូន​សំណព្វ​(តំណាង​តួអង្គ​ស្រី)។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.