មកទស្សនាទស្សនីយភាព ភ្លើងពណ៌ដ៏អស្ចារ្យលើ​អគារ​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ ឌូបៃ

David

ចំពោះការការបង្ហាញភ្លើង​ពណ៌​ចំរុះអស្ចារ្យ នៅ​អគារ​ខ្ពស់​បំផុត​លើ​ពិភពលោកឈ្មោះ Burj Khalifa នា​ទីក្រុង Dubaiបាន​បំបែក​កំណត់​ត្រាពិភពលោក Guinness ជាប់​ជា​ការបង្ហាញដ៏​ធំ​បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុន នាអាគារខ្ពស់ៗណាៗទាំងអស់។

មកទស្សនា​រូប​ថតស្អាតៗចំនួន ១៥ សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ការបង្ហាញភ្លើង​នៅ​អាគារ​មួយ​នេះ៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.