សើចចុកពោះ ពេលបានឃើញរូបភាព ច្នៃ​ប្រឌិត​ខុស​បច្ចេកទេស ទាំងអស់នេះ

David

នៅពេលមនុស្សសាមញ្ញាធម្មតាធ្វើអី្វមួួយខុស កំហុសនោះអាចចាត់ទុកថាមិនអីទេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករចនាឬស្ថាបត្យករបង្កើតអី្វមួយដោយខុសឆ្គង ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលអស់សំណើចជាមិនខាន។

សូមទស្សនា​រូបភាព​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​ទាំង​នេះ​ច្នៃ​ខុស​បច្ចេកទេស​ដែល​ទស្សនា​ហើយ​ទប់​សំណើច​មិន​ជាប់៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.