បន្ទាប់ពីមើល រូប ២០ សន្លឹកនេះហើយ ធានាថាលែងហ៊ាននៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទៀតហើយ

David

មនុស្សជាច្រើននៃយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយ និងសកម្មភាពដែលជួយរាងកាយរបស់មានសេចកី្តសុខ ។ ដោយឡែកមនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ចូល​ចិត្ត​ថត​រូប​បង្ហោះ​ទៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្សេង​ៗ ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ការ​​ចាប់​អារម្មណ៍។ ប៉ុន្តែនៅ​ពេល​អ្នក​ពិនិត្យ​មើល​រូប​ថត​មួយ​ចំនួន​ឡើង​វិញ អ្នក​ប្រហែល​ជា​រក​ឃើញ​ថា​វា​មិន​មែន​ជា​រូប​ធម្មតា​នោះ​ទេ គឺពិតអារម្មណ៍ ភ័យរន្ធត់ឆ្អឹងខ្នង។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​រូបថត ២០ សន្លឹក​ ឃើញ​ហើយ​ច្បាស់​លែងហ៊ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯង ៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.