ឃើញហើយចង់បាសជើង! ពេលឃើញម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ដ៏សែនចម្លែកៗទាំង​នេះ

David

Haute Couture ជាឈ្មោះមួយនៃម៉ូតសំលៀបំពាក់ ដែលអាចនិយាយបានថា ជាម៉ូតដែលមើលហើយ មិនងាយយល់ ។

ការ​រចនាម៉ូតនីមួយៗ​របស់ពួកគេ គឺពិត​ជា​មិន​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​នោះ​ទេ ជា​ពិសេស​ការ​ច្នៃ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ភាព​ខុស​ប្លែក​ពី​គេ ។ ការច្នៃ​ប្រឌិត​ខ្លះ​អាច​មាន​លក្ខណៈ​មិនធម្មតា ពេល​ដែល​បាន​ឃើញ​ហើយ សឹង​តែ​ទប់​សំណើច​មិន​ជាប់ ជាមួយ​នឹង​ការ​កោត​សរសើរ​ថា​ពួកគេ​អាច​រក​គំនិត​ច្នៃ​បែប​នេះ​ចេញ​បាន៕

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.