អស្ចារ្យ! យក អំពូលភ្លើង ៧០ ០០០គ្រាប់ មករចនាជាដើមChristmas យ៉ាងធំ

រដូវកាល Christmas បានឈានចូលមកដល់ហើយ ដោយគេឃើញមានតំបន់ ទីកន្លែងជួបជុំគ្នាជាច្រើន ធ្វើការរៀបចំ តុបតែងនូវប្រភេទដើម Christmas យ៉ាងពិសេស និងខុសប្លែកៗពីគ្នា ។

គួររំលឹកផងដែរថា កាលពីឆ្នាំមុន Vilnius ជាទីកន្លែងមួយដែលមានដើម Christmas ដ៏ធំស្រស់ស្អាតជាងគេក្នុងពិភពលោក ។ មិនខុសពីឆ្នាំមុនដែរ ទីក្រុង Lithuania’s គឺបានធ្វើការរៀបចំសាជាថី្មម្តងទៀត នូវប្រភេទដើម ដើមឈើដ៏ធំ ដែលធ្វើឡើងដោយ អំពូលភ្លើងចំនួន ៧០ ០០០គ្រាប់ និង តុកាតាចំនួន ២៧០០ ដាក់ព័ន្ធជុំវិញដើមឈើនេះផ្ទាល់តែម្តង ។

ដើមឈើ Christmas ដ៏ធំនេះ មានកម្ពស់ ២៧ម៉ែត្រ ដែលមានទំហំធំជាងដើមឈើ Christmas កាលពីឆ្នាំមុន ។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.