នេះហើយជាមូលហេតុ ដែលអត្រាបុរសរស់នៅ មានតិចជាងស្រ្តី

វាជាការពិតដែលគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្ត្រីរស់នៅបានយូរជាងបុរស ហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានរឿងដូចច្នេះ សូមមើលលើហេតុផលខាងក្រោមនេះ វាអាចជារឿងដែលអស់សំណើច តែបើប្រៀបធៀបទៅ វាកើតពីរឿងដូច្នឹងផងដែរ៖

តើលោកអ្នកយល់យ់ាងណាដែរ បន្ទាប់ពីឃើញរូបខាងលើរួចមក តើវាអាចមកការងាររបស់បុរសមានការប្រថុយ ជាងស្រ្តីមែនទេ ដែលធ្វើឲ្យអត្រាបុរសមានតិចជាងស្រ្តី?

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.